J&J BUSINESS CONSULTING

MYYNNIN JA LIIKETOIMINNAN KOKONAISVALTAINEN
OSAAMINEN JOHTAA MENESTYKSEEN

MENESTYKSEN RESEPTI

Myynnin ja markkinoinnin osaaminen pitää olla samalla tasolla, kuin yrityksen huippuunsa kehitetty tekninen osaaminen. Myyntiin- ja markkinointiin, osana yrityksen kokonaisvaltaista liiketoimintaa, pitää panostaa yhtä paljon kuin yrityksen tekniseen kehitykseen.

Yrityksen tekninen osaaminen yhdistettynä kovan luokan myynti ja markkinointiosaamiseen luo yritykselle ylivoimaisen kilpailuedun. Tämä johtaa menestykseen.

Me tiedämme, miten tämä käytännössä toteutetaan.

MITÄ TEEMME

JJBC keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja valmentamiseen myynnin näkökulmasta.

Uskomme, että kun asiat tehdään perusteellisesti, oikein ja oikeassa järjestyksessä tuloksena on onnistuminen. Onnistuminen tarkoittaa myynnin ja liikevaihdon kasvua sekä yrityksen tavoitteiden toteutumista sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

KEITÄ OLEMME

Jyri Pyrrö

Senior Consult

Jyrillä on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisen ohjelmistoliiketoiminnan johtamisesta ja myynnistä.

Jaakko Marttila

Senior Consult, eMBA

Jaakolla on yli 30 vuoden kokemus myynnin, markkinoinnin ja yleisjohdon tehtävissä kotimaassa ja Euroopassa.

PALVELUT

JJBC tarjoaa yrityksille kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehittämistä myynnin näkökulmasta. Liiketoiminnan kokonaisvaltainen osaaminen luo edellytykset myynnin onnistumiselle. Tähän tarjoamme käytännön työkalut.

Myynnin suunnittelussa ja toteuttamisessa ei ole oikoteitä. Asiat on tehtävä systemaattisesti ja kattavasti niin, että mitään olennaista ei jää pois. Näin toimimalla yritykselle rakentuu uudenlaista kilpailukykyä, mikä johtaa menestykseen. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitamme, että kotiläksyt tehdään huolellisesti, myynti ja myynnin johtaminen toteutetaan ammattitaitoisesti ja oikeaoppisesti sekä asiakkaista huolehditaan oikealla asenteella ja menetelmillä.

Tarjoamme teille yrityskohtaista valmennusta liiketoiminnan kehittämiseen erityisesti myynnin näkökulmasta. Valmennuksessa käymme lävitse kaikki ne asiat mitkä pitää tehdä, jotta myynti onnistuu. Erityisesti syvennymme siihen, miten nämä asiat tehdään oikein.

Tarjoamme vuorovaikutteista valmennusta myynnin ja liiketoiminnan keskeisiin osa alueisiin. Valmennus koostuu viidestä päivän mittaisesta modulista, jossa kussakin keskitytään osa-alueen keskeisiin kysymyksiin. Valmennuspäivä koostuu kahdesta osiosta: Vuorovaikutteinen luento-osa ja yrityskohtainen workshop. Työpäivän päätteeksi jokaisesta modulista syntyy valmiin mallirungon pohjalta tehty toimintasuunnitelma, jonka yritys voi samantien viedä käytäntöön.

Viiden läpikäydyn modulin tulokset muodostavat kiinteän kokonaisuuden, jonka mukaisesti yrityksen liiketoimintasuunnitelma on helppo päivittää ja lähteä toteuttamaan.

KUMPPANIT

REFERENSSIT

“Jaskan ja Jyrin rautainen kokemus toi vahvan perustan myyntiprosessin eri vaiheiden perusteelliseen läpikäymiseen. Kävimme eri osa-alueet vaiheittain läpi. Aamupäivän luentojen aikana syntyi erinomaisia keskusteluja. Keskusteluja ja läpikäytyjä esimerkkejä pystyttiin soveltamaan omaan liiketoimintaamme. Aamupäivän aikana opittua sovellettiin iltapäivän ryhmätöissä konkreettisesti, oman myyntiprosessin kehittämiseen.

Mielestäni meidän myynnin tekeminen oli hyvällä tasolla jo ennen koulutukseen osallistumista, mutta tulokset heti koulutuksen jälkeen ovat olleet selvästi paremmat kuin ennen koulutusta. Aina välillä on hyvä palata perusasioiden äärelle ja jalostaa omaa tekemistä. Siihen JJBC-myyntivalmennus antoi erinomaiset eväät. Meillä koulutukseen osallistui koko myyntiryhmä ja voin lämpimästi suositella koulutusta kaikille, jotka haluavat parantaa ja kehittää omaa tekemistään. Palaute sisäisesti on ollut erinomaista ja kuvaavaa on, että asioihin yleensä kriittisesti suhtautuvatkin pitivät koulutuksen antia laadukkaana.”

Tommi Linna

Toimitusjohtaja, Netplaza Oy

Valmennus auttoi meitä fokusoimaan myyntityön tärkeimpiin kohdeasiakkuuksiin.
Nimesimme eri segmenteissä tavoiteltavat asiakkuudet. Tässä oli JJBC-Valmennuksen suurin
hyöty Buutille.
Koulutus tehosti olennaisesti myyntihenkilöiden ajankäyttöä ja auttoi meitä kirkastamaan
Buutin ylivoimatekijät myyntityössä.
Toteutetulla valmennuohjelmalla oli suuri kokonaisvaikutus Buutin toimintaan ja muutoksen
positiiviset vaikutukset näkyivät nopeasti.

Mikko Koistinen

Toimitusjohtaja, Buutti Oy

”Miten kotiläksyt ja valmistelut on yrityksen sisällä tehty jo silloin kun yritys lähestyy asiakasta. Mitkä askeleet ja toimenpiteet on suunniteltu ennakkoon? Muun muassa edellä mainittuja asioita saimme jäsentää, tarkastella ja peilata menestyvän yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta, Jaskan ja Jyrin JJBC valmennuksessa.

Me ExcellAnt Oy:n tiimin kanssa haluamme olla kirjoittamassa tarinaa, jota on mukava kertoa muillekin. Olemme asiantuntijoita kentällämme – ymmärrämme tekniikkaa, mutta tarvitsemme apua kaupallisen osaamisen kasvattamiseen. Tekniikan alan start-up yrityksenä JJBC Valmennus auttoi meitä jäsentämään liiketoimintamme edistämisen kannalta keskeisiä osa-alueita – erityisesti palveluiden tuotteistamisen kautta.

Huippu-urheilijoiden kerrotaan heräävän aamulla aikaisin, treenaavan kovaa, ottavan aikaa levolle, syövän terveellisesti, harjoittelevan, rakentavan erilaisia taktiikoita erilaisiin tilanteisiin, harjoittelevan lisää – jotta pelikunto on huipussaan ja tulosta syntyy. Kuten huippu-urheilu, myöskään yritystoiminta ei ole yksilöpeliä: On rakennettava voittava joukkue. Valmennuksen aikana kouluttajien konkreettiset tarinat ja erittäin hyvin valitut vertauskuvat jättivät meihin muistijälkiä mistä on hyvä ammentaa liiketoiminnan peruspelin keskeisiä rakennuspalikoita, myös tulevina vuosina. Menestyksekkään yritystoiminnan kannalta useat palaset loksahtelivat koulutuksen aikana paikalleen. Kirkastui, mitkä asiat on oltava kunnossa.

Palveluratkaisun tuotteistaminen ja vientikelpoisen tuote- ja palvelukonseptin rakentaminen eteni merkittävästi valmennuksen aikana. Se loi perustan myös kohti kansainvälistä systemaattista myyntitoimintaa. Jo valmennuksen aikana tuotteistamisesta saaduilla opeilla ja näkökulmilla oli merkittävä vaikutus uusien asiakkuuksien hankinnassa.

Myynnin ja markkinoinnin vaikutus liiketoiminnan kehittämiseen ja asioiden kaupallistamiseen tuntuu olevan aliarvostettu asia tekniikan ihmisten keskuudessa. Olemme kiitollisia Jaskalle ja Jyrille että saimme osallistua näin laadukkaaseen ja täyttä asiaa sisältävään valmennukseen! Arvostamme sitä että haluatte edelleen jakaa 30 vuoden ajalta oppimianne keskeisiä asioita ja oppeja – tämä on selvästi sydämen asia.”

Tiimin puolesta,

Tommi Tuovinen (Tekn. tohtori)

Toimitusjohtaja, Excellant Oy

Oli antoisaa, kun saimme JJBC Valmennuksessa uusia näkökulmia myynnin kehittämiseen. Valmentajien henkilökohtainen kokemus kansainvälisestä myyntityöstä antoi hyvän pohjan keskustella asioista käytännönläheisesti.

Työskentely oli konkreettista ja siinä keskityttiin nimenomaan JMC Engine Oy:n tarpeisiin. Valmennuksessa omat ajatuksemme kiteytyivät ja asioita haastettiin sopivasti puolin ja toisin. Jatkamme tästä oman myyntiprosessin kehittämistä.

JJBC Valmennuksen kokonaisvaltainen lähestymistapa painottaa hyvin myös yksityiskohtien hiomisen tärkeyden.
Kun pohdimme asiakkaan tarpeita syvällisesti, hahmotamme entistäkin paremmin selkeät kilpailuedut. Jo valmennuksen aikana käynnissä olleissa myynticaseissa otimme käyttöön opittuja asioita ja ne etenivät positiiviseen suuntaan.

Tiimin puolesta,

Mikko Lassila

Sales Director, JMC Engine Oy

OTA YHTEYTTÄ

Jyri Pyrrö, Senior Consult

+358 40 528 0557
jyri.pyrro (at) jjbc.fi

Jaakko Marttila, Senior Consult, eMBA

+358 400 328 500
jaakko.marttila (at) jjbc.fi

ASENNE – ARVOSTUS – ROHKEUS